Met marketing speel je namelijk in op de wensen en behoeftes van jouw doelgroep. Je probeert jouw doelgroep, jouw klanten te interesseren voor jou, jouw bedrijf, voor jouw product/dienst. Je wilt dat ze steeds bij jou komen voor vervolg aankopen. Dit doe je bijvoorbeeld met mooie etalages, een duidelijke website of advertenties.

 

 Je wilt iets met je bedrijf bereiken. Je hebt een doel. Om dit doel te bereiken zet je een koers uit en die koers ga je volgen en dit noem je marketingbeleid.

 

Dit kan zijn: ‘Ik wil dat in mijn winkel de meeste spijkerbroeken van de stad worden verkocht’, of ‘ik wil een webshop waar veel jonge mensen komen kopen’.

 

Je weet wat je wil bereiken. Nu kun je een plan opstellen: het marketingplan en in dit plan beschrijf je jouw aanpak en kan gaan over een korte of een lange periode.

  • Een korte termijnplan gaat over een periode tot een jaar
  • Een middellange termijnplan gaat over een periode van één tot vijf jaar
  • Een lange termijnplan gaat over de periode van meer dan vijf jaar.

 

Mijn ervaring is dat de meeste zelfstandig ondernemers zonder personeel niet verder durven te kijken dan tot een jaar en dat is echt jammer. Want je bereikt meer wanneer je echt goed vooruit durft te kijken en acties uitzet die op langere termijn resultaat op gaan leveren.

 

Door de korte termijn gedachte stapt de ondernemer direct in de verkoopmodes en slaat het vertrouwen opbouw vaak over. En deze fase is zo belangrijk. Dus focus met je marketing op vertrouwen opbouwen. Probeer de gunfactor te verkrijgen en dan gaat de verkoop vaak gewoon vanzelf. Maar hoe verkrijg je deze gunfactor?

 

Het verkrijgen van de gunfactor gaat niet vanzelf. Jouw doelgroep zal eerst waardering moeten krijgen voor jou en voor jouw product of dienst. En voordat deze waardering ontstaat, zal je er eerst voor moeten zorgen dat de klant meer weet over jou, over het product of de dienst. Met de juiste informatie en het geven van waarden krijg jij dus die gunfactor. Maar dit heeft tijd nodig!

 

Wil jij graag jouw doelen met mij bespreken en samen een marketingplan voor een middellange termijn opzetten? Neem dan gerust contact met mij op.

 

Hoop je te horen, want ik help graag.

Irene