Het overkomt iedere ondernemer een “mismatch”!

 

Met Online Business Growth ga ik voor duurzame samenwerkingen. Zo werken wij bijvoorbeeld al 9 jaar samen met Topvrouw.nl en al ruim 8 jaar met de WWZ-Academie. En ook met alle andere opdrachtengevers werken wij al langere tijd samen.

 

Ook binnen het team zijn jaren van samenwerking. We zijn een hecht en trouw team, goed op elkaar ingespeeld en hebben de verschillende taken goed verdeeld. Iedereen wordt op haar expertise goed ingezet.

 

We hebben het type klant helder en alle werkzaamheden zijn vanaf de start in een proces vastgelegd. We hebben een SBM-methode ontwikkeld, waarmee we stap voor stap de samenwerking naar ieders tevredenheid laten groeien, zodat onze kracht goed tot uiting kan komen. Maar soms slipt er dan toch een mismatch doorheen! Helaas……………

 

Eind juli begonnen we vol zelfvertrouwen en met plezier aan een nieuwe opdracht. Je maakt samen afspraken en het doel dat behaald dient te worden werd bepaald. De opdrachtgever was 1,5 jaar afwezig geweest, dus de meest logische stap was om aan de zichtbaarheid en vindbaarheid te werken. Polsen of er nog voldoende bekendheid en vertrouwen bij haar doelgroep was.

 

De planning werd gemaakt. Taken onder het team verdeeld en van start! Omdat ik zelf met vakantie zou gaan was dit een kleine taak, die makkelijk door het team uitgevoerd kon worden. De afspraken waren duidelijk dus met een gerust hart kon ik dit loslaten (dacht ik).

 

Na mijn vakantie zouden we pas de strategie bepalen, de lopende zaken bekijken en de verschillende tools / software checken. Want niets is vervelender, dan dat er tijdens de rit lijken uit de kast komen vallen, die voor oponthoud zorgen. Maar voor deze activiteit kon het geen kwaad om van ons eigen vertrouwde proces af te wijken. Normaal starten wij binnen OBG altijd eerst met een clean desk policy. Eerst bekijken wat er is, opruimen en indien nodig herinrichten.

 

Klant is koning

Helaas een week voordat ik met vakantie ging bedacht de opdrachtgever toch iets anders. Omzet is toch wel heel belangrijk en de know, like, trust fase werd geparkeerd. Het plan dat was uitgewerkt was goed, maar kon zo de prullenbak in.

 

De know, like, trust opbouw bleek volgens haar niet nodig te zijn, ook al was ze 1,5 jaar niet meer zichtbaar geweest bij haar doelgroep. Ze wilde, gezien haar financiële situatie, deze fase doorschuiven naar een later moment en direct tot verkoop overgaan. Mijn advies om dit niet te doen werd genegeerd en ik kreeg de opmerking “jij weet niet waar ik vandaan kom,  400 programma’s á €1000,- in 3 weken verkopen gaat lukken”.

 

Ergens had ze gelijk, ik wist inderdaad niet waar ze vandaar kwam, maar aan de hand van statistieken, kon ik wel zien waar ze, op het moment dat ze nog wél zichtbaar was, stond. Statistieken wezen uit dat ze weinig tot geen interacties op de social media kanalen had en zo ook een minimaal aantal likes op haar posts kreeg. Bovendien werden de nieuwsbrief en mailings maar door 6,4% van de relaties geopend. Statistieken vertellen natuurlijk niet alles, maar geven wel een heel goed beeld van de werkelijke situatie, ten opzichte wat hoe de situatie wordt geïnterpreteerd.

 

Vertrouwend op de expertise van de klant en het vertrouwen dat zij in haar doelgroep had, toch besloten af te wijken van de tweede fase van ons startproces: werken aan de know-like-trust fase. Tijdens deze fase beantwoorden we aan de hand van statistieken o.a. de volgende belangrijke vragen:

  • Hoe is jouw zichtbaarheid en vindbaarheid?
  • Heb je een gewenste gunfactor bij jouw doelgroep?
  • Is er voldoende commitment om te willen kopen?

Om de status te kunnen achterhalen zijn cijfers belangrijk, want meten is weten. Bovendien heb je cijfers nodig om de strategie te kunnen bepalen.  

 

Terug naar de mismatch. Nieuwe afspraken werden gemaakt en de lancering t.b.v. verkoop werd opgestart. En dit alles net een paar dagen voor mijn vakantie. Dat voelde niet fijn, dus zo stom als ik kon zijn, gaf ik aan ook tijdens mijn vakantie, in geval van nood beschikbaar te zijn. En dat heb ik geweten!!!

 

Bij de start van de samenwerking hadden we afgesproken dat we de huidige tools en software later zouden controleren. Hadden we ons aan het oorspronkelijke plan gehouden, dan was dat totaal geen probleem geweest. Maar de plannen waren gewijzigd en nu moesten we dus ook gebruik gaan maken van de bestaande tools en software die, bleek later, niet goed te functioneren. Van één tool hadden wij nog onvoldoende kennis en hiervoor de afspraak gemaakt, dat we na mijn vakantie ons erin zouden gaan verdiepen. Indien nodig was ik zelfs bereid om in een training te investeren. Maar nu kregen we daar niet de tijd voor. Wederom werd er dus van een gemaakte afspraak afgeweken. Met als gevolg dat er diverse lijken uit de kast kwamen vallen en ik niet echt van mijn vakantie kon genieten.

 

Tijdens een verkooplancering zit je hier helemaal niet op te wachten. De focus moet alleen liggen op promotie en op de verkoop van je dienst. Je wil helemaal geen tijd besteden aan brandjes blussen, omdat de techniek niet werkt. Maar he! Even extra de schouders eronder, want de klant is koning. De verkoop moet door. 

 

Dan komt daar in de tweede week van mijn vakantie het telefoontje. De mails worden niet geopend, de posts op social media niet gedeeld en berichten krijgen maar geen likes. Systemen werken nog steeds niet goed, etc. Programma’s worden niet verkocht. Onvrede wordt uitgesproken want de omzet is nul en er blijkt geen vertrouwen meer te zijn in de samenwerking.

 

Kernwaarden

Vertrouwen is een van onze kernwaarden en als die er niet meer is, dan is er niet langer meer een match en kun je alleen nog maar de samenwerking beëindigen. Hoe jammer dat ook is. Dus dat heb ik dan ook gedaan.

 

Leermoment

Deze korte, maar toch intensieve, samenwerking was weer een echt leermoment. Zo’n mismatch is wel af en toe nodig om weer duidelijk in beeld te krijgen, dat het heel belangrijk is om volgens een vast proces te werken.

 

De methode waar OBG mee werkt, zorgt voor een stevige fundering, zodat de samenwerking vanaf dag 1 verloopt zoals is afgesproken en is voorzien. Het belangrijkste dat we met deze mismatch hebben geleerd, is dat we ons houden aan ons proces en zorgen voor een goede basis. Ongeacht wat de klant ook zegt. Want uiteindelijk streven we allemaal naar het behalen van succes voor de klant!